Varför blir du tjock av vitt mjöl?

Vitt raffinerat mjöl har samma funktion som socker eftersom det med raketfart omvandlas till glukos i kroppen. Kortfattat triggar glukos bukspottkörteln att utsöndra insulin. Insulin är nyckeln till fettcellerna, och gör det möjligt för energin att lagras till fett. Alla fibrer och andra delar av sädeskornet är borta i vitt mjöl och det finns i stort sett bara stärkelse kvar. Stärkelse bryts snabbt ner till glykos, och fettcellerna fylls på. Vi blir feta.

Förr maldes hela vetekornet ner, vilket innebar att både fibrerna runt kornet och själva kärnan var en del av vetemjölet. Det är i kärnan, sk grodden, och de yttre delarna av kornet som de flesta mineraler och vitaminer finns. Idag tar man endast ut det vita pulvret ur vetekornet. En anledning är att man ska få ett så vitt och fint mjöl som möjligt, en annan är hållbarhet. Om själva kärnan skulle malas ner skulle hållbarheten på mjölet minska betydligt.

Konsekvensen av industrins frammarsch, är ett fiber- och näringsfattigt mjöl och bröd. Och konsekvenserna för oss är dels att vi inte får all den näring ett vetekorn har, och dels att fibrerna, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i vår kost, försvunnit.

Om du är mer intresserad av hur viktiga fibrerna är för kroppen, och varför de motverkar att du blir tjock kan du läsa här.

Leave a Reply