Välj korn och råg för din tarm och hälsa

Kornmjöl är det mest bortglömda av våra mjölsorter och används sällan i bröd. Jag har skrivit om korn tidigare, för det finns all anledning att lyfta fram detta fantastiska sädesslag. Nyligen kom det ut en ny forskningsstudie som ytterligare förstärker vetskapen om både korn och rågs nyttiga egenskaper.

Bland annat Sydsvenskan skrev om de nya resultaten den 7 december, och här kommer ett utdrag:

I en studie från Lunds tekniska högskola visar att fibrerna i fullkorn av korn och råg har positiva effekter på både blodsockret och humöret. Och effekten går att se i upp till ett halvt dygn efter intaget. De fullt friska försökspersonerna i studien fick äta rågbröd på kvällen, och effekten undersöktes morgonen efter. Det visade sig att de som åt råg vaknade både piggare, gladare och mättare.

I vitt bröd ombildas kolhydraterna till snabbt till glukos, vilket får blodsockret att stiga snabbt för att sedan dala lika snabbt igen. Fibrerna i fullkornen däremot, slussas vidare till mag- och tarmkanalen och blir näring till viktiga tjocktarmsbakterier som påverkar blodsockret positivt – och detta har i sin tur betydelse för både humöret och huvudet.
– Bakterierna i tarmen påverkar hjärnans funktion, och det har man aldrig sett förut. Tarmen pratar helt klart med hjärnan på olika sätt, säger Anne Nilsson, docent i industriell näringslära vid Lunds universitet, som har varit handledare för studien som har genomförts av Jonna Sandberg vid institutionen för livsmedelsteknik.

Förutom att ha en positiv effekt på blodsockret sänks också de så kallade inflammationsmarkörerna i kroppen, vilket minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Man såg också ett samband mellan förmågan att reglera blodsockret och resultatet i kognitiva tester.
– Detta är viktig kunskap för att förebygga utvecklingen av demens, där vi vet att personer med typ 2-diabetes har högre risk att drabbas.
Studien visade även att de goda effekterna av råg finns kvar även efter att kärnorna malts till mjöl, vilket också är ny kunskap.

Det här fullkornsbrödet är bakat med krossad och skållad korn. Det är inte hela kärnor i, vilket är än bättre för tarmen, men näst intill då de endast är delade. Det är häftigt att se att bröd med en stor andel krossade kornkärnor och dessutom främst fullkornsmjöl inte behöver vara kompakt.

Länk till avhandlingen ”Whole grain cereal products and baseline gut microbiota composition in metabolic and appetite regulation in healthy humans” http://portal.research.lu.se/ws/files/34112839/Doctoral_thesis_Jonna_Sandberg.pdf

Comments 5

  1. jonas maj 5, 2021
    • Christine Heger maj 15, 2021
  2. jonas februari 11, 2021
    • Christine Heger februari 15, 2021
      • jonas februari 22, 2021

Leave a Reply