Vad är skillnaden mellan grahamsmjöl och fullkornsvetemjöl?

Det kan vara något förvirrande att det ibland pratas om grahamsmjöl och ibland fullkornsvetemjöl. Även grahamsmjöl är ett fullkornsvetemjöl. Fullkornsmjöl betyder att hela kornet är nermalt och inget har siktats bort.

När jag maler hela vetekornet i den stenmalda mjölkvarnen ser inte mjölet ut så som t.ex. Kungsörnens grahamsmjöl. Detta beror på att deras grahamsmjöl har malts genom valsar och är betydligt mer processat än det fullkornsmjöl som malts mellan två stenar. Det enda som sker när jag maler är att säden åker ner mellan de två stenarna och mals ner och åker vidare ut i behållaren. Beroende på hur hårt stenarna är pressade mot varandra blir mjölet grovt eller fint. När säd mals till fullkornsmjöl via en industriell vals är processen betydligt längre.

Kortfattat går det till så här när grahamsmjöl blir till i valskvarnen*:

 1. Vatten eller vattenånga tillförs vetet – både för att ta bort ev. lösa skaldelar och för göra klidelarna mer elastiska för att lättare skilja frövitan från kornet (frövitan är det vita pulvret som finns i kornet)
 2. Först sker en förmalning där vetekornet delas upp i olika delar. Det finns en fåra s.k. ”bukfåra” på vetekornet som öppnas så att mjölkroppen kan gröpas ur (frövitan)
 3. Groddarna kläms till flagor och sorteras bort vid den första siktningen. Övriga klidelar med kvarvarande mjölkropp går vidare för ytterligare finfördelning
 4. När alla olika delar i vetekornet delats upp var och en för sig och malts ner till rätt storlek skapar man grahamsmjölet genom att blanda ihop rätt andel av de olika ingredienserna från vetekornet

Den här processen skiljer sig rätt markant från det stenmalda fullkornsvetet. När man stenmaler sker ingen fördelning, gruppering eller urgröpning. Allt vad man lägger i kvarnen kommer ut genom samma process. Utan uppdelning, och allt mals lika fint.

Det finns även stenmalt grahamsmjöl, så om det kallas grahamsmjöl eller fullkornsvetemjöl har egentligen ingen betydelse. Det som har betydelse är hur det framställts.

Håll utkik – jag kommer grotta ner mig i skillnaden i egenskaper mellan valsat och stenmalt mjöl.

*Källa: ”Livsmedelskunskap” av Ingela Marklinder

Comments 14

 1. Filip december 31, 2019
  • Christine Heger december 31, 2019
 2. Sanna september 30, 2020
  • Christine Heger oktober 7, 2020
 3. Monica oktober 30, 2020
  • Christine Heger oktober 31, 2020
 4. Pontus november 6, 2020
  • Christine Heger november 18, 2020
 5. Sofie Agnvall november 11, 2020
  • Christine Heger november 18, 2020
 6. Sofie Agnvall november 11, 2020
 7. Margaretha februari 9, 2021
  • Christine Heger februari 15, 2021
 8. Sari Lindström november 1, 2021

Leave a Reply