Så fin artikel i tidningen Vego

Det är få magasin som växer i Sverige, men Vego gör det. Och just nu …