Snittning – ”snittnördig” kunskap

Det är väldigt kul att snitta och vi vill ju alla att det ska blir …