Ska saltet i först eller sist?

Huruvida saltet ska i degen direkt eller senare verkar var en evig fråga som aldrig …