Hur ska ett lyckat inkråm se ut?

Ett inkråm kan se ut på så många olika sätt beroende på vilka mjölsorter man …