Sex sorters kakor i Radio P4

Idag var SMÅkakor i fokus på Radio P4 Malmöhus. Jag och Emmanuella Sjögren var där. …