Vi äter delvis med ögonen – låt oss välja...

Vi äter delvis med ögat. Det är ingen nyhet, men ibland blir det väldigt tydligt …