Vad är ett misslyckat bröd?

Det är många som är rädda för att misslyckas när de bakar och därför låter …