Stort projekt för att få svenskar att äta mer fullkorn

Det är härligt att se att det inte bara är jag som brinner för att vi ska äta mer fullkorn. Ett stor projekt med flera samarbetspartners startade i december. Jag har klippt ut delar av en artikel nedan. Så grymt bra!

Mer fullkorn är bra för folkhälsan, det är forskningen helt enig om. Den 19 december startade ett Vinnova-finansierat samarbetsprojekt i syfte att öka konsumtionen av fullkorn i till exempel bröd, pasta och flingor. Initiativet kommer från forskare från Chalmers tekniska högskola och ytterligare tio aktörer från livsmedelsindustrin, konsumentföreningar, offentliga aktörer och ideella föreningar är med från start. Nu letar man fler samarbetspartners.

­ Styrkan i det här nya samarbetet ligger dels i att vi utgår från väl etablerad forskning där resultaten är tydliga, dels i att vi är många olika aktörer med olika fokus och erfarenhet som samlas kring en gemensam målsättning, nämligen att förbättra den svenska folkhälsan genom att få fler att äta mer fullkorn. Det krävs många olika typer av åtgärder för att ett sånt här projekt ska bli framgångsrikt och mixen av aktörer skapar goda förutsättningar för att vi ska lyckas, säger Rikard Landberg, professor i mat och hälsa vid Chalmers tekniska högskola. Du kan fortsätta läsa hela artikeln här.

Min bok Fullkorn är späckad med inspiration och recept för att äta mer fullkorn och baka med fullkornsmjöl både till bröd, kakor, pajer, pannkakor m.m. – du hittar boken  här.

Och är du intresserad av brödformarna utan beläggning som syns på bilden så hittar du dem här.

Leave a Reply