Myten – ekologisk odling kan inte kan försörja världen

Via youtube kanalen Swedish Homestead hittade jag en riktigt bra kortfilm från USA, där två bönder argumenterar för varför den ekologiska odlingen kan föda planeten. I videon bemöter de påståendena som säger att ekologisk odling och ekologisk djurhållning inte kan producera tillräckligt med mat.

Jag försöker sammanfatta nedan:

  • 50% all mat slängs idag. Det innebär att vi producerar för mycket mat idag jämfört med vad vi förbrukar. Främsta anledningen till att vi slänger så mycket mat är att vi inte har en integrerad matproduktionen. Lagret finns på ett ställe, gödningen på ett annat, besprutningen på ett tredje, odlingen på ett fjärde etc.
  • Det finns mycket obrukad land som inte är odlad idag. Ett vanligt argument för att ekologisk odling inte fungerar är just att det inte finns tillräckligt med land eftersom ekologisk odling kräver mer mark.
  • ”Polyculture är mer effektivt än ”monocoluture”. Med det sagt är det till och med mer effektivt när vi odlar i den egna trädgården än när det görs konventionellt. Därför att den konventionella odlingen är monokultur dvs de odlar en gröda i taget. När du odlar i din egen trädgård odlar du flera olika sorter vilket blir mer effektivt.
  • Livet är biologiskt och inte mekaniskt.”NPK (gödningsmedel) kom vid andra världskriget och förändrade livet för jordbrukaren. De argumenterar dock för att man inte kan se livet mekaniskt utan att livet är biologiskt. Dvs att NPK är alldeles för ensidigt och förenklat för ”livet”/grödan. När NPK kom var det ett billig och effektiv sätt för jordbrukaren då denne inte längre behövde arbeta med sin kompost. Då var inte kompostering effektivt jämfört med NPK gödningen. Nu däremot så har man effektiviserat arbetet med komposteringen med många bra hjälpmedel för jordbrukaren. Nu är dock NKP så etablerad att jordbrukarna inte ser bortom den mekaniska odlingen.
  • Om bara en andel av alla pengar lades på ekologisk forskning istället den konventionella skulle det  bli en stor skillnad.

Comment 1

  1. Marianne Johansson december 15, 2019

Leave a Reply