Modernt vete klarar inte torkan, äldre sorter gör det!

Jag har i flera artiklar skrivit om hur det moderna vetet har utvecklats till något som skiljer sig från de äldre sorterna. De äldre sorterna kallas ofta kultursorter eller kulturspannmål och är inte förädlat i samma utsträckning som det moderna vetet. Huvudfokus för det moderna vetet är hög avkastning och bra bakegenskaper. I den strävan har det inte varit fokus på näring och det har visat sig att de äldre sorterna innehåller mer näring än det moderna vetet. Utöver det kräver det moderna vetet bekämpningsmedel och konstgödsling för att kunna växa. De äldre sorterna fungerar däremot bra i ett ekologiskt jordbruk.

Det som är en mycket intressant lärdom utifrån den kraftfulla torka som varit i sommar, är att de äldre sorterna klarar torkan bättre än det moderna vetet. Det finns alltså flera goda skäl till att förändra jordbruket och konsumtionen – för jorden, för hälsan och inte minst för avkastningen i extrema väderväxlingar.

Läs gärna en den här intressanta artikeln ”Gamla vetesorter klarar torkan bättre”.

 

 

 

Leave a Reply