”Det vita moderna vetemjölet är ett experiment över en hel generation”

Jag skriver ofta om säd i termer av kultursorter, och hyllar dessa, men vad är det egentligen? Jag kommer berätta väldigt kort, men ta dig tiden att läsa om detta viktiga ämne.

En kultursort är en äldre sort som förädlats naturligt genom att odlaren hittat den sort som passat just deras klimat och plats. Tidigare förädlades sorten genom selektion av odlaren från år till år. En naturlig växtförädling som har givit upphov till en stor mångfald där platsen har blivit en del av sortens namn som t.ex. Bohushavre, Gotlandsemmer, Svedjeråg, Ölandsvete.

På 70-talet förändrades detta och sorterna skulle i stället bli breda och anpassas till att kunna odlas överallt. Om sorten bara fick gödsel och bekämpningsmedel så skulle de fungera att odla i hela Sverige oavsett klimat och plats. Mångfalden försvann. Fokus låg på hög avkastning och säd med goda bakegenskaper. Det är detta jag brukar kalla det moderna vetet, vilket är det vi i regel köper i butik idag.

Sedan 1995 har ett projekt i Alnarp arbetat med att ta fram de äldre sorterna igen utifrån den genbank som funnits bevarad där. Idag sprids kunskapen om de äldre kultursorterna och fler och fler bönder som odlar ekologiskt vill börja odla dem.

Kunskapen om det här är än så länge väldigt liten bland oss konsumenter, men jag hoppas att det kommer förändras. Det är så viktigt! Säd är och har alltid varit en viktig del av vår mat. Idag är mjöl och bröd utskällt, och det av goda grunder. Våra jordar förstörs, vi blir tjocka och många har problem med hälsan. Det vita moderna vetemjölet är ett experiment över en hel generation. Ingen vet säkert vilka hälsoeffekter det här kommer ge oss. Vi vet däremot redan idag att många mår dåligt av det bröd de köper i butik.

Kultursorter har högre andel näring än moderna sorterna. De är dyrare att köpa en det moderna vetet, eftersom det är dyrare att odla – avkastningen är lägre. Trots allt är mjöl väldigt billig mat, så även om man betalar mer, blir brödet ändå väldigt prisvärt. Och om det dessutom är mer näringsrikt, är det definitivt värt de extra kronorna.

Vill du fördjupa er i det här ämnet, så läs gärna på Allkorns hemsida – det är så intressant! 

Det finns mer att läsa om det moderna vita vetemjölet på bloggen, läs här och här.

No Comment

Leave a Reply