Sedan våren 2016 har Bröd&Kvarn generalagenturen för KoMo i Sverige. Om du som företagare är intresserad av att sälja KoMos produkter, kontakta gärna oss på info@brodochkvarn.se
KoMo Logga

För pressbilder kontakta info@brodochkvarn.se