vetekorn

Sädeskornet uppbyggnad

Illustrationen visar ett sädeskorn i delvis genomskärning. Bilden visar också att skalet består av flera lager. Grodden innehåller mycket protein, fett, vitaminer och mineraler.

  • Frövitan (endosperm) är energi för den växande grodden. Innehåller stärkelse och protein.
  • Aleuronskiktet är ett viktigt proteinrikt lager mellan frövitan och fröskal. Innehåller också fett och vitaminer
  • Skalet kallas också för kli. Det är uppbyggt av flera lager och innehåller mycket fibrer, cellulosa, vitaminer och  mineraler.
  • Borstet för fröspridning. Försett med små hakar som kan fastna i djurs pälsar och fåglars fjäderdräkt.

Mer än 70% av fröets totala vikt utgörs av stärkelse och proteiner. Det är proteinhalten som avgör spannmålets kvalitet. Dess svällningsförmåga är viktigt för brödbakningen. Aleuronskiktet innehåller omkring 30% av fröets proteiner. När fröet gror frigör aleuronskiktet enzymer som omvandlar frövitans stärkelse till sockerarter som i sin tur driver på utvecklingen av groddens rothår.

Källor:

Vårt älskade bröd. Projektrapport 1- 2015

Läs mer på http://www.allkorn.se/pdf/cerealistiskt.pdf